Cortas - Corporate Travel Association

Doelstellingen

De vereniging heeft als doel:

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Alhoewel CORTAS in beginsel een op Nederland georienteerde vereniging is, is de feitelijke scope internationaal, zo niet global. Immers, de meeste aangesloten bedrijven werken vanuit een internationaal travelmanagementperspectief.