Cortas - Corporate Travel Association

Activiteiten

CORTAS bestrijkt een groot aantal terreinen van travelmanagement, waarbij strategieontwikkeling de kern van activiteiten vormt. Speciale commissies, al dan niet permanent ingesteld, verzorgen ieder deeltaken waaronder een Commissie Air. Naast overleg met alle betrokkenen in de branche (onder meer airlines, agenten, overheid en de Europeese Commissie) laat CORTAS onderzoeken uitvoeren, initieert het projecten en beoordeelt het ontwikkelingen in de markt. CORTAS komt zeven maal per jaar bijeen en houdt eenmaal per jaar een algemene jaarvergadering. Op deze bijeenkomsten bepaalt CORTAS, in overleg en in afstemming met al haar leden, de gemeenschappelijke standpunten. Tenslotte ontwikkelt CORTAS activiteiten op het terrein van benchmarking, met als uitgangspunt dat contracten of contractgegevens van de individuele leden onderling niet worden uitgewisseld. CORTAS wil geen forum zijn waar leveranciers terecht kunnen voor productpromotie. Gasten, waaronder leveranciers, worden enkel door CORTAS uitgenodigd wanneer dat voor de behandeling van thema’s of in het kader van projecten gewenst is.