Cortas - Corporate Travel Association

Wie zijn wij?

“Het gras aan de overkant is altijd groener”, is een bekend Nederlands gezegde. Voor veel corporate travelmanagers is het dan ook noodzaak zich gedegen op de markt te oriënteren. Weliswaar waren er al mogelijkheden om met andere bedrijven ervaringen uit te wisselen, maar de verschillen tussen de bedrijven waren vaak te groot. De behoefte aan zogenaamde “peer partners” leidde ertoe dat in april 1997 door een aantal bedrijven de vereniging Corporate Travel Association (CORTAS) werd opgericht. De vereniging richt zich op de grotere bedrijven en organisaties in Nederland. Door de bundeling van kennis en kracht heeft CORTAS inmiddels een vaste positie verworven binnen de zakenreisbranche in Nederland en is er ook in het buitenland interesse voor gewekt.