Cortas - Corporate Travel Association

 Wie zijn wij?

“Het gras aan de overkant is altijd groener”, is een bekend Nederlands gezegde. Voor veel corporate travelmanagers is het dan ook noodzaak zich gedegen op de markt te oriënteren. Weliswaar waren er al mogelijkheden om met andere bedrijven ervaringen uit te wisselen, maar de verschillen tussen de bedrijven waren vaak te groot. De behoefte aan zogenaamde “peer partners” leidde ertoe dat in april 1997 door een aantal bedrijven de vereniging Corporate Travel Association (CORTAS) werd opgericht. De vereniging richt zich op de grotere bedrijven en organisaties in Nederland. Door de bundeling van kennis en kracht heeft CORTAS inmiddels een vaste positie verworven binnen de zakenreisbranche in Nederland en is er ook in het buitenland interesse voor gewekt.
 
 
 
Persbericht: Stephanie Smook nieuwe MD van CORTAS 
Stephanie Smook volgt per 1 juni 2017 Herman Mensink op als de nieuwe managing director van CORTAS. Nieuw is dat de functie van managing director en voorzitter van CORTAS niet langer wordt gecombineerd, zoals het geval was. Met de benoeming van Stephanie Smook als managing director is de continuïteit van het bestuur van CORTAS gewaarborgd. In het nieuwe governancemodel rouleert de voorzitter van CORTAS, die uit de leden wordt gekozen, iedere 3 jaar. Stephanie Smook heeft veel ervaring op het gebied van travel management. Zij was ruim tien jaar verantwoordelijk voor het travel management programma van Nike in EMEA. Vanuit het Europese hoofdkantoor te Hilversum stuurde zij 27 landen aan. Sinds 2012 heeft Smook haar eigen projectmanagementbureau en organiseert zij onder meer bijeenkomsten voor ACTE (Association of Corporate Travel Executives) in diverse Europese steden.“CORTAS is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een belangrijke marktpartij in het zakenreissegment,” zegt Smook. “Ik ben vereerd met het vertrouwen dat de leden in mij stellen door mij te benoemen als hun managing director. Ik zal mij voor 100 procent inzetten om CORTAS te ondersteunen om op de ingeslagen weg verder te gaan. Dat betekent onder meer het belang van het managen van zakenreizen onder de aandacht van het reizende bedrijfsleven brengen. Mijn focus zal in eerste instantie liggen op educatie, communicatie en de ontwikkeling van het ledenbestand.”Herman Mensink geeft aan CORTAS na meer dan 20 jaar met een gerust hart achter te laten in de handen van het nieuwe managementteam bestaande uit Marga Plukker (voorzitter), Huub van Rumund (penningmeester), Andre Nijdam (algemeen bestuurslid) en Stephanie Smook als managing director. Als erelid van CORTAS zal Mensink het wel en wee van CORTAS als belangenvereniging voor grote, in Nederland gevestigde organisaties, met veel interesse blijven volgen.